Skip Ribbon Commands
Skip to main content

USDA: Dự báo cung cầu bông thế giới niên vụ 2019/20Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2019dự báo sản lượng bông thế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 121,94 triệu kiện (kiện =480 pound).

Dự báocung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng11/2019.

Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

80,55

121,94

44,03

121,49

44,03

80,8

Thế giới trừ TQ

44,88

94,69

34,53

81,99

43,85

48,06

Mỹ

4,85

20,82

0,01

3

16,5

6,1

Các TT còn lại

75,7

101,12

44,03

118,49

27,53

74,7

TT XK chủ yếu

28,95

56,44

2,48

33,75

23,13

30,97

Trung Á

2,47

5,25

3/

4,04

1,53

2,15

Khu vực đồng France châu Phi

1,37

5,89

3/

0,14

5,66

1,46

Bán cầu nam

14,82

14,82

0,18

4,38

11,54

13,89

Australia

1,57

1,2

3/

0,04

1,7

1,04

Brazil

11,78

11,6

0,03

3,4

8,6

11,41

Ấn Độ

10,01

30

1,8

24,5

4,1

13,21

TT NK chủ yếu

44,8

41,63

38,97

80,54

2,84

41,9

Mexico

0,77

1,58

0,85

2

0,45

0,72

Trung Quốc

35,67

27,25

9,5

39,5

0,18

32,75

EU-27

0,23

1,86

0,65

0,69

1,76

0,26

Thổ Nhĩ Kỳ

1,59

3,8

3,8

7,1

0,35

1,74

Pakistan

2,5

7

3,6

10,7

0,1

2,27

Indonesia

0,53

3/

3,1

3,1

0,01

0,53

Thái Lan

0,18

3/

1,05

1,03

0

0,18

Bangladesh

1,78

0,14

7,3

7,4

0

1,81

Việt Nam

1,19

3/

7,5

7,4

0

1,29

Vinanet