Skip Ribbon Commands
Skip to main content

USDA: Dự báo cung cầu gạo thế giới niên vụ 2019/20Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2019 dự báo sản lượng gạothế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 497,76 triệu tấn.

Dự báo cung cầu gạothế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 11/2019.

Đvt:triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

173,29

497,76

43,35

494,01

45,78

177,04

Thế giới trừ TQ

58,74

351,76

40,85

351,01

42,48

60,29

Mỹ

1,42

5,97

0,94

4,16

3,02

1,16

Các TT còn lại

171,87

491,79

42,41

489,85

42,76

175,89

TT XK chủ yếu

35,25

184,6

0,66

149,1

33,75

37,66

Burna

1,1

13,3

0,01

10,55

2,5

1,36

Ấn Độ

28,02

115

0

102

12

29,02

Pakistan

1,27

7,5

0

3,55

4

1,22

Thái Lan

3,7

20,5

0,25

11,4

8,5

4,55

Việt Nam

1,16

28,3

0,4

21,6

6,75

1,51

TT NK chủ yếu

126,58

240,6

15,43

250,58

3,71

128,32

Trung Quốc

114,55

146

2,5

143

3,3

116,75

EU-27

1,13

2,01

2,05

3,8

0,3

1,09

Indonesia

3,26

36,5

1,4

38,1

0

3,06

Nigeria

1,38

4,9

1,8

7

0

1,08

Philippines

3,49

12

2,5

14,2

0

3,79

Trung Đông

0,8

2,29

3,68

6,08

0

0,69

TT khác

 

 

 

 

 

Brazil

0,23

7,14

1,1

7,6

0,5

0,37

Trung Mỹ và Caribê

0,67

1,55

2

3,54

0,03

0,65

Ai Cập

1,09

4,3

0,3

4,35

0,1

1,24

Nhật Bản

2,01

7,8

0,69

8,4

0,07

2,03

Mexico

0,15

0,2

0,79

0,93

0,02

0,19

Hàn Quốc

1,02

3,88

0,41

4,48

0,06

0,78

Vinanet