Skip Ribbon Commands
Skip to main content

USDA: Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2019/20Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 11/2019 dự báo sản lượng khôđậu tương thế giới niên vụ 2019/20 sẽ đạt 237,83 triệu tấn.

Dự báo cung cầu khôđậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng11/2019.

Đvt:triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

11,53

237,83

63,78

235,2

67,2

10,75

Thế giới trừ TQ

11,53

170,9

63,73

169,12

66,3

10,75

Mỹ

0,37

44,9

0,45

33,25

12,11

0,36

Các TT còn lại

11,17

192,92

63,33

201,95

55,08

10,38

TT XK chủ yếu

5,44

74,1

0,08

27,6

46,95

5,07

Argentina

1,77

33,75

0

3,3

30,3

1,92

Brazil

3,21

33,95

0,03

18,95

15,2

3,04

Ấn Độ

0,47

6,4

0,05

5,35

1,45

0,12

TT NK chủ yếu

1,56

22,63

39,68

61,55

0,6

1,72

EU-27

0,36

12,56

19

31,19

0,35

0,38

Mexico

0,06

4,7

1,98

6,65

0,02

0,08

Đông Nam Á

1

3,54

17,02

20,21

0,23

1,12

Vinanet