Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bạc Liêu: Hơn 19.700ha lúa, tôm được liên kết, bao tiêu sản phẩmThực hiện liên kết chuỗi giá trị và bao tiêu nông sản cho nông dân, từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp Bạc Liêu phối hợp với các địa phương kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết hợp đồng bao tiêu hơn 19.700ha lúa, tôm cho nông dân. Trong đó, các công ty đã thực hiện liên kết sản xuất 1.321,5ha nuôi tôm với 470 hộ và bao tiêu hơn 16 tấn tôm của nông dân ở các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện Đông Hải. Đồng thời, ngành Nông nghiệp xây dựng cánh đồng lúa lớn được 31 cánh đồng, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên kết được 17.383ha với sản lượng bao tiêu 132.119 tấn.

Báo Bạc Liêu