Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Brazil tìm cách xuất khẩu cá ngừ sang EU

Brazil muốn giới thiệu loại cá ngừ chất lượng vào từ vùng biển bang Ceará sang thị trường Châu Âu. Do đó, Cơ quan Giám sát Ngành của Liên đoàn Công nghiệp Liên bang Ceará (FIEC) đang làm việc cùng với Bộ Kinh tế và các cộng sự trong dự án Rastum,...Brazil muốn giới thiệu loại cá ngừ chất lượng vào từ vùng biển bang Ceará sang thị trường Châu Âu. Do đó, Cơ quan Giám sát Ngành của Liên đoàn Công nghiệp Liên bang Ceará (FIEC) đang làm việc cùng với Bộ Kinh tế và các cộng sự trong dự án Rastum, nhằm phát triển một hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi sản xuất cá ngừ như một tiêu chuẩn sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển.

Trong dự án Rastum, FIEC làm việc cùng với các viện nghiên cứu như các trường đại học để tạo ra một hệ thống tích hợp có thể hỗ trợ các công ty và giảm bớt những trở ngại đối với sản phẩm cá ngừ xuất khẩu. Dự án chuỗi cung ứng cá ngừ nhằm phát triển các giải pháp công nghệ và truy xuất nguồn gốc khai thác. Một số điểm mấu chốt là số hoá và tự động hoá ngành và chuẩn đoán chuỗi sản xuất, luồng, giá trị và quy trình của nó. Ngoài ra, trải nghiệm của người dùng và tính đầy đủ của nó, bao gồm trình độ kỹ thuật số thấp của một số ngư dân là một phần của dự án, bên cạnh đó, tính bền vững của hoạt động kinh tế và chất lượng của cá.

Theo ông Sampaio Filho, Giám đốc Sáng tạo và Công nghệ kiêm người đứng đầu cơ quan giám sát, vấn đề lớn nhất là phải giảm quyết các vấn đề bế tắc đang tồn tại để thâm nhập vào thị trường EU. Tuy nhiên, đầu tiên Brazil phải tìm ra vấn đề bế tắc ở đâu và làm thế nào để giải quyết chúng.

Vasep