Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Vùng 1 (TPHCM)Họ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Nguyễn Anh Dũng

Chi cục trưởng

 

 

 

Phạm Như Quyền

Chuyên viên

 

 

 

Lê Thanh Tú

Chuyên viên

 

 

 

Đinh Viết Tú

Chi cục phó

0918075947

02432444150

tudv.agrotrade@mard.gov.vn