Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hòa Bình: Giá trị sản xuất ngành thủy sản vượt 6,3% so với cùng kỳThực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành thủy sản, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng của ngành.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.700 ha mặt nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản; phát triển được 4.700 lồng nuôi cá trên hồ Hòa Bình. Sản lượng cá ước đạt 7,7 nghìn tấn, trong đó sản lượng khai thác 1,4 nghìn tấn, nuôi trồng đạt 6,3 nghìn tấn. Hiện, toàn tỉnh có 33 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản, trong đó 10 cơ sở chuyên nuôi thủy sản, 23 cơ sở hoạt động nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản). Với kết quả đạt được, giá trị sản xuất ngành thủy sản trong 9 tháng năm nay (theo giá so sánh) ước đạt 214 tỷ đồng, vượt 6,3% so với cùng kỳ, đạt 79,36% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra - bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiếp tục được tăng cường để tuyên truyền về tác hại của việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Báo Hòa Bình