Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang): Diện tích cam sành giảm gần 600haDo dịch bệnh bùng phát, giá cả bấp bênh, nên nhiều diện tích cam sành ở huyện Phụng Hiệp đã được nông dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác.

Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện diện tích cam sành ở huyện Phụng HIệp chỉ còn 2.888ha, giảm gần 600ha so với cùng kỳ năm trước. Những diện tích giảm này được nông dân chuyển sang trồng các loại cây, như: chuối, tràm, các loại hoa màu ngắn ngày. Ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp cho biết, diện tích cam sành nhiều khả năng sẽ được tiếp tục thu hẹp trong thời gian tới, bởi tình hình dịch bệnh vàng lá gân xanh, thối rễ còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, giá cam sành những năm gần đây không ổn định, khiến cho nhiều nhà vườn không còn mặn mà với loại cây trồng này.

Báo Hậu Giang