Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lập tổ chỉ đạo sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản phía Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc trong điều kiện dịch Covid-19.


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm Tổ trưởng Tổ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Bắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm Tổ trưởng. Tổ phó là ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và 12 thành viên là đại diện các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng các phương án duy trì sản xuất tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đồng thời, tổ công tác cũng có nhiệm vụ xây dựng phương án đảm bảo an toàn cao nhất trong khu vực sản xuất để đảm bảo thúc đẩy mạnh hơn nữa sản xuất, chế biến tại các tỉnh chưa bị hoặc nguy cơ dịch bệnh Covid-19 chưa cao, tăng nguồn cung phục vụ nhu cầu tại chỗ, đồng thời cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho việc lưu thông, cung ứng các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam (Tổ công tác 970). Sau khi triển khai, tổ công tác đã góp phần giúp nhiều địa phương tháo gỡ vướng mắc trong lưu thông, vận chuyển nông sản phía Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ công tác 970 của đã kết nối được 414 đầu mối đăng ký cung ứng nông sản. Nhờ đó, nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm, nông sản cho TP HCM và các địa phương phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội vẫn đầy đủ.

Hậu Lộc