Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng tầm thương hiệu Tôm giống Ninh Thuận

Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm giống Ninh Thuận” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận tại Quyết định số 32270/QĐ-SHTT ngày 15-5-2018. Đây được xem là nền tảng để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc thù, góp phần đưa tỉnh ta trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước...


Hoạt động sản xuất giống thủy sản ở Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm giống Ninh Thuận” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận tại Quyết định số 32270/QĐ-SHTT ngày 15-5-2018. Đây được xem là nền tảng để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc thù, góp phần đưa tỉnh ta trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đang triển khai thí điểm tại Công ty Cổ phần Đầu tư S6 theo hướng kết hợp giữa nhãn hiệu chứng nhận và tem truy xuất nguồn gốc; đồng thời, xem xét, thẩm định và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các doanh nghiệp đảm bảo điều kiện theo tiêu chí. Từ phát huy giá trị của nhãn hiệu chứng nhận, Tôm giống Ninh Thuận được công nhận là 1 trong 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Tôm giống Ninh Thuận trên thị trường nhằm khai thác lợi thế và tăng giá trị tài sản trí tuệ trong từng sản phẩm, cải thiện thúc đẩy tích cực quá trình phát triển nông nghiệp. Có đến 90% sản lượng tôm giống sản xuất trong tỉnh được tiêu thụ ở các tỉnh nuôi tôm thương phẩm trong cả nước cho thấy chất lượng Tôm giống Ninh Thuận ngày càng được nâng cao.

Để giữ vững thương hiệu Tôm giống Ninh Thuận, công tác quản lý giống thủy sản được tăng cường. Hằng năm, Chi cục Thủy sản đều tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, kiểm tra chất lượng giống thủy sản theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật; theo dõi giám sát chặt chẽ thời gian sử dụng tôm bố mẹ, đảm bảo 100% lô tôm bố mẹ chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng quy định. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên tôm giống, các bệnh nguy hiểm WSSV, AHPND, IHHNV được thực hiện 100% lô tôm giống kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh. Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên ở cấp độ tỉnh thực hiện giám sát, đánh giá và công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản trên tôm giống, đến nay đã chứng nhận được 5 cơ sở.

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Công tác quản lý nhà nước về giống thủy sản được ngành Nông nghiệp đặc biệt quan tâm, theo dõi, chỉ đạo sát sao. Các quy định trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản được tổ chức triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Hằng năm tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

Hiện nay, việc sản xuất tôm giống đã mang tính chất quy mô công nghiệp với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Công ty Cổ phần Đầu tư Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH MTV Việt Úc, Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President... Hầu hết các cơ sở sản xuất tôm giống chấp hành đầy đủ các quy định quản lý, sử dụng tôm bố mẹ rõ nguồn gốc, thực hiện tốt việc kiểm tra môi trường, dịch bệnh và quan tâm lợi ích của người nuôi. Nhiều cơ sở giống đã kết hợp bán giống với dịch vụ thức ăn và các dịch vụ kỹ thuật cho người mua giống về nuôi có kết quả tốt.

Cùng với đó, năng lực các phòng xét nghiệm bệnh trên tôm cũng được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 phòng xét nghiệm trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 1 đơn vị xét nghiệm bệnh động vật thủy sản của Công ty ShrimVet được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại có thể xét nghiệm hầu hết các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm giống và tôm thương phẩm. Đối với nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan đầu mối tiếp nhận, chuyển giao quy trình công nghệ và đào tạo nhân lực phải kể đến Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đã được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng các công nghệ mới về giống thủy sản và tập huấn, chuyên giao cho sản xuất.

Nhờ chú trọng xây dựng thương hiệu và đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất, sản lượng tôm giống ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2020 đến nay sản lượng tôm giống đạt gần 45 tỷ con, riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 24 tỷ con, chiếm 35% tôm giống của cả nước.

Báo Ninh Thuận