Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhập khẩu trên 35.300 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ


Nuôi tôm giống tại Tuy Phong

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng trên địa bàn tỉnh đã nhập khẩu 76 lô/35.358 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ, tăng 14 lô/4.167 con so cùng kỳ. Các cơ sở nhập khẩu tôm bố mẹ đều đã gửi thông báo việc sử dụng tôm bố mẹ cho Chi cục Thủy sản quản lý, giám sát thời gian sử dụng theo đúng quy định.

Đồng thời, Chi cục Thủy sản đã tiến hành giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng và giám sát tiêu hủy 69 lô/34.212 con tôm do hết thời gian sử dụng theo quy định. Trong đó, giám sát chặt chẽ việc sản xuất tôm bố mẹ của Công ty cổ phần Thủy sản Việt Úc, gồm 8 lô/5.600 con, sản xuất tại Vĩnh Tân và việc nhập 4 lô/2.800 con sản xuất tại Công ty Việt Úc Ninh Thuận vào khu I và khu II của Công ty Việt Úc Bình Thuận.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 146 cơ sở/786 trại sản xuất tôm giống theo quy mô công nghiệp với tổng thể tích bể ương là 24.000 m3. Sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ từ đầu năm đến nay đạt 15,5 tỷ post, bằng 63,8% kế hoạch năm (24,3 tỷ post), giảm 8% so cùng kỳ.

Báo Bình Thuận