Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Chế biến, Bảo quản nông sảnHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Email

Ngô Quang Tú

Trưởng phòng

0913266580

tunq.cb@mard.gov.vn

Võ Thị Lý

Phó Trưởng phòng

02437711116

lyvt.cb@mard.gov.vn

Phùng Duy Khánh

Chuyên viên

093 636 2834

khanhpd.agrotrade@mard.gov.vn