Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Chính sách thương mạiTạ Quang Kiên

Trưởng phòng

0987200883

kientq.agrotrade@mard.gov.vn

Triệu Thành Nam

Phó trưởng phòng

0902225899

namtt.agrotrade@mard.gov.vn

Trịnh Diễm Ngọc

Chuyên viên

0989120488

ngocdiem.agrotrade@mard.gov.vn

Mai Đức Chính

Chuyên viên

0985882267

chinhmd.cb@mard.gov.vn

Nguyễn Thị Thơ

Chuyên viên

0987566852

thont.agrotrade@mard.gov.vn