Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng PTTT SP Chăn nuôiHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Vũ Cường

Trưởng phòng

0904896336

024 37711112

cuongvu.agrotrade@mard.gov.vn

Trần Trọng Tùng

Phó trưởng phòng

0913382541

024 37711112

tungtt.agrotrade@mard.gov,vn

Đào Thị Hằng Vân

Chuyên viên