Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng PTTT SP Trồng trọtHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Phan Thanh Hằng

Trưởng phòng

0906115619

02437711206

hangpt.agrotrade@mard.gov.vn

Đặng Văn Vĩnh

Phó trưởng phòng

0944563168

02437711116

vinhdv.cb@mard.gov.vn

Nguyễn Thị Đông Mai

Chuyên viên chính

 

02437711206

ngdongmai.cb@mard.gov.vn

Phạm Minh Thắng

Chuyên viên

 

02437711206

thangpm.cb@mard.gov.vn