Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng PTTT Thủy sảnHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Đào Trọng Hiếu

Phó Trưởng phòng PT

0904858363

0437711207

hieudt.cb@mard.gov.vn

Nguyễn Hồng Nhung

Phó trưởng phòng

01696255488

37711124

nhungnh.cb@mard.gov.vn

Đỗ Tiến Dũng

Chuyên viên

0984198874

0437711207

dungdt.cb@mard.gov.vn