Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng SPS Việt NamHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Lê Thanh Hòa

Phó Cục trưởng

0982756885

 

hoalt.cb@mard.gov.vn

Ngô Xuân Nam

Phó GĐ VP SPS Việt Nam

0912097556

 

namnx.agrotrade@mard.gov.vn

Trần Thùy Dung

Chuyên viên

 

02437344764

dungtt.agrotrade@mard.gov.vn

Đao Văn Cường

Chuyên viên

0886622993

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Kế toán trưởng

 

02437344764

thuynh.agrotrade@mard.gov.vn

Đinh Đức Hiệp

Chuyên viên

0912820930

 

hiepdd.cb@mard.gov.vn

Nguyễn Ngọc Bách

Nhân viên

0916881796

 

bachnn.agrotrade@mard.gov.vn